Cam kết chất lượng

Chứng nhận chất lượng

- 100% Green Surfactant (chất nhũ hoá, chất tạo bọt, chất làm sạch, chất hoà tan vv..)

- Bộ sản phẩm Aicha có nguồn gốc từ thiên nhiên, có giấy chứng nhận Organic của EcoCert Châu Âu.

- Được phép công bố "No-Preservating" (Không chất bảo quản) trong sản phẩm.

- 100% Dầu Nền Thiên Nhiên có Giấy Chứng Nhận Hữu Cơ.

- Tuyệt đối KHÔNG dùng các nguyên liệu hóa chất độc hại

- Sản phẩm được nhập khẩu 100% (nguyên seal) từ NSX Pelham Healthcare Limited – Anh Quốc.